С основните етапи на съвременната селекция при овцете и ролята на фермера в селекционния процес може да се запознаете във видеото от семинар на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Аграрен университет – Пловдив.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Видеоурокът е изграден на тезата, че успешното и устойчиво овцевъдство изисква да се съчетае отглеждането на овцете с целенасочена селекция по икономически важни признаци и по този начин да се произвежда достатъчна по количество и качество продукция с максимална ефективност

За това е нужно да се направят количествени и качествени оценки по отношение на признаците - плодовитост, живо тегло и среднодневен прираст на агнетата до отбиване и след отбиване, чрез компетентно разработена развъдна програма с цел подобряване на продуктивността на овцете.

Лекторът д-р Дойчо Димов от Катедрата по животновъдни науки представя и обяснява всички важни етапи към постигането на съвременна селекция, като акцентира върху основната роля на стопанина.

Във видеото ще научите подробно за:
  • Идентификацията на овцете за нуждите на развъдната дейност и регистрация на произхода (майчин и бащин); 
  • Измерването на икономически важни признаци при овцете, свързани с продуктивността и първоначален анализ и обработка на данните;
  • Анализа и оценката на данните от измерванията на продуктивността и използването им за оценка на развъдната стойност на овцете. 

В края на семинара има и дискусионна част с въпроси на фермери. Вижте повече във видеото.