Интегрираното управление на вредителите е най-добрата комбинация от механични, агротехнически, биологични и химични мерки за контрол, заявява главен инспектор Мария Славова от ОДБХ – Перник в презентацията си от онлайн семинар на тема „Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарен контрол при слива, ябълка и череша“, организирана от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Запознайте се с методите на селекция и майкопроизводство в личния пчелин

Във видеолекцията ще научите за особено опасните вредители по овощните видове - сливи, ябълки, череши и ще получите информация за фитосанитарния контрол в страната.

Ще разберете всичко най-важно за интегрираното управление на вредителите (ИУВ) при слива, череша и ябълка.

Ще се запознаете със същността на ИУВ при земеделските култури, компонентите му, методите на наблюдение на вредителите и начините на предпазване от тях.

Другата основна тема е фитосанитарния контрол при слива, череша и ябълка. От презентацията ще се запознаете с целите му. Ще разберете кои са контролираните вредители и кои са регулираните неконтролирани вредители по растенията и растителните продукти за дадена територия. 

Лектори: гл. инспектор Мария и гл. инспектор Румяна Петрова от ОДБХ – Перник. Вижте повече във видеото