Как да се погрижим за пчелите през пролетта? Употребата на билкови хранителни добавки върху развитието на медоносната пчела е алтернативата, която разглежда гл. ас. д-р Росица Шумкова. Онлайн урокът е организиран от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) съвместно с Научния център по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) - Смолян към Селскостопанската академия.

"Приложение на стимулиращи продукти при пролетно и есенно подхранване на пчелните семейства и влиянието им върху тяхното развитие" е темата на презентацията на експерта. В нея д-р Шумкова представя и резултати от експериментален пчелин, третиран с билкови продукти, и обяснява подробно как трябва да се извършва приложението им.

„Високите загуби на пчелни семейства от Apis mellifera привличат вниманието на изследователи от цял свят. Причините са сложни и много фактори могат да повлияят: патогени, използването на антибиотици, пестициди, хранителен стрес. Скорошно проучване на Neov et al. обобщава въздействието на биотични и абиотични фактори върху здравето и поведението на пчелите, за да ограничи стресорите“, започва лекцията си д-р Шумкова.

Във видеото с експерта ще разберете за:
  • влияние на билковите хранителни добавки за пчели върху продуктивните качества на пчелните семейства при подхранване;
  • промени в развитието при медоносната пчела след стимулиращо хранене с някои билкови препарати.