Как да превърнем отпадъците в ресурс в секторите животновъдство и растениевъдство. Това е една от темите, предвидени в рамките на Форум за eнергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране, който ще се проведе от 5 до 7 април в София, съобщават организаторите от Виа Експо. 

Фокусът на форума през 2016 г. ще бъде върху оползотворяването на животинските и растителни отпадъци като неизползван ресурс за получаване на енергия, необходима в цялостния работен цикъл. По време на събитието гостите ще имат възможност да се запознаят как отпадъците могат да се превръщат в източник на топлинна енергия, с която да покриват голяма част от собствените си енергийни нужди. По този начин продукцията ще стане по-конкурентна на българския и международен пазар. Ще бъде представена и технология за анаеробно разграждане, чрез която се постига затворен цикъл на хранителните вещества и подпомага процеса на подобряване на почвата.

 

По време на сесията „Как да превърнем отпадъците в ресурс в секторите животновъдство и растениевъдство, лектори ще бъдат Харм Гробрюге - вицепрезидент на Европейската биогаз асоциация, Белгия; Гюнтер Шверцлер от Австрийската асоциация за пелети ProPellets; Хвойе Милошевич от BDI - BioEnergy International AG, Австрия; Щефен Шолц от Martin GmbH, Германия; Йорген Финк, Xergi A/S, Denmark и Илиас Папагеоргиадис от Румънска асоциация за биомаса и биогаз и др.
 

Ще бъдат включени темите за Биогаз производството като част от устойчивото земеделие; Оползотворяване на дървесните отпадъци; Енергия от отпадъци с фокус върху новите решения за пивоварната индустрия; Съвременно термично третиране на отпадъците; Обработка на твърда биомаса за производството на биогаз; Успешно реализирани практики в България.


В рамките на форума ще се проведат и изложение с директни изложители от 13 държави. Сред експонатите ще бъдат: инсталации за производство на биогаз от отпадъци от животновъдни ферми и селскостопански предприятия; компостери за оползотворяване на биоотпадъци; технологии за обработка на отпадъците: дробилки за слама; преработвателни машини за отпадъци от пластмаса; PET рециклиращи системи; контейнери и пластмасов амбалаж за агрокултурата; енергийноефективно осветление; термопомпени решения за отопление, вентилация и охлаждане; изолационни панели за селскостопански сгради и др.

Форум за eнергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране - БРОШУРА
 

Програма Конференция енергийна ефективност и зелена енергия

 

Програма Конференция управление на отпадъците


www.viaexpo.com