Балансирано торене и ефективност на хранителните елементи при зеленчуковите култури. Това е темата на семинара, който ще се проведе на 28 ноември във Велико Търново. Организатор на събитието е Националната служба за съвети в земеделието и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
На събитието доц. д-р Маргарита Николова, (МКИ) ще запознае участниците в семинара с балансирано торене при основни видове зеленчукови култури, като: картофи, домати, краставици, пипер, зеле. Инспектор от ОДБХ - Велико Търново пък ще представи на гостите основните изисквания при водене на дневниците за растителнозащитни мероприятия и вложени торове в стопанството.
 
А експертите от териториален областен офис на НССЗ ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на зеленчукопроизводството по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.
 
Събитието е безплатно и отворено за всички. Семинарът ще се проведе в хотел „Премиер“, ул. „Сава Пенев“ № 1.