Една от най-утвърдените съвременни култури е соргото. Всеки земеделец знае, че тя е изключително чувствителна към заплевяването в ранните етапи на развитие. Поради това успешното плевене е ключово за производството на сорго. 

Да се преборите с летните плевели, казват експерти, е най-деликатно. 

За да бъдете годината успешна, преди да засеете соргото, уверете се, че почвата е чиста. Избягвайте парцели, на които се забелязва твърде много летни треви. Срещу част от тях, например дивото просо и балура, не съществуват ефективни решения за борба. 

Тъй като соргото е взискателна култура при вкореняването, важно е културата да поникне бързо и равномерно. На първо място подгответе старателно лехите. Сейте качествено, като гарантирате контакт на почвата със семето.

Сейте върху топли почви – т.е. температурата им не бива е да под 12 градуса. Осигурете дълбочина от 3 до 4 см. По този начин ограничавате чувствителността към хербицидите. 

Възможни са различни стратегии за плевене и периоди за трениране на плевелите, когато отглеждате сорго. С помощта на верижна брана може да плевите след посяването и преди поникването, при появата на един, три и четири листа. При последния случай и след поникване използвайте окопаване. Този подход е ефективен срещу широколистни плевели. 

През последните години плевелите – тревисти и широколистни, стават все по-разнообразни. Съставянето на стратегия за борба с тях е залог за успех. 

Преди поникване и до три листа на соргото е важно да се действа професионално. В момента на самото третиране от значение е нивото на влага на повърхността на почвата. То е решаващо и за следващите дни.

Особено що се отнася до почвените, познати още като коренови, хербициди. 

Соргото е култура, която позволява механично плевене. Използвайте го, за да допълните борбата с плевелите. Като избор имате на разположение верижна брана или механичен роторен култиватор. Направете по 1 или няколко окопавания, като не забравяте да загърляте, на стадий 5 и 6 лист на соргото.