Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) създаде свой канал в Youtube, където публикува информационни видеа, за това как земеделците могат лесно да достъпят до пълната функционалност на Системата за електронни услуги (СЕУ).

Вижте как се чертаят площи в СЕУ

В този материал показваме как може да очертаете парцел/БЗС с повече от един кадастрални имоти в електронната система на ДФЗ.

Когато искате да очертаете блок от вашето земеделско стопанство, в който попадат повече от един кадастрални имоти, и не може да изрежете по слой кадастрални имоти, може да изрежете геометрията на вашето БЗС по друг избран от вас слой.

Най-често това ще бъде геометрията на вашето правно основание, но може да използвате и слоеве като СЕПП, физически блокове или друг избран.

Например, ако искате да използвате физически блокове, трябва да очертаете геометрия обхваща цялата обработвана от вас площ и тогава избирате слой физически блокове (или друг). Идентифицирате геометрията. От полето “Намерени обекти”, селектирате самия парцел и избирате бутона за включващо изрязване. 

Системата създава геометрия, обхващаща площта на целия обработван от вас блок, в който попадат множество кадастрални имоти. От секция “Редакция” избирате дали да добавите парцел и запазвате.