Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) създаде свой канал в Youtube, където публикува информационни видеоклипове за това, как земеделците могат лесно да стигнат до пълната функционалност на Системата за електронни услуги (СЕУ).

Как да редактирате или изтриете парцел в СЕУ?

В случаите, в които вашето БЗС обхваща повече от един кадастрален имот, но не намирате слой, по който да изрежете неговата геометрия, можете да го изчертаете по няколко различни начина.

Например БЗС-то ще обхваща пет имот. За да ги визуализирате, избирате слой “Кадастрални имоти” и натискате бутона за идентификация на обекти. Натискате и задържате показалеца на мишката, провлачвате, така че да обхванете и петте желани от вас имота.

В намерени обекти се визуализират петте кадастрални имота, които всъщност ще съставляват нашето БЗС. Един от начините за изчертаване на БЗС е, като срещу слой “Кадастрални имоти” маркирате третата отметка. Тя позволява долепването на курсора на мишката към границите на кадастралните имоти. Започвате изчертаването на БЗС-то като когато чертаете, виждате как курсора на мишката бива привлечен към границата на кадастралните имоти. По този начин обикаляте границите на желаните от вас кадастрални имоти. 

Друг начин за изчертаване е чрез изрязване. За целта, създавате БЗС за всеки кадастрален имоти, след което ги обединявате в едно БЗС. Това става като идентифицирате желаните кадастрални имоти и изчертавате БЗС за всеки един от тях. От намерените обекти избирате кадастралния имот, натискате бутона за включващо изрязване и го запазвате като БЗС без да добавяте парцел. 

Това трябва да направите за всеки един от кадастралните имоти. Тъй като и петте ни имота са с общи граници, искаме да ги обединим в едно БЗС. За целта от Настройки - Идентификация на обекти - Избор на обекти, избирате опцията “Добавяне на обект към избраните”. След което от слоевете избирате “Блокове на земеделското стопанство”. С показалеца на мишката върху първия избран, задържате бутона Shift от клавиатурата и с показалеца на мишката избирате всички останали обекти. По този начин селектирахте и петте обекта

В лентата за инструменти за редакция ни се отключи бутон “Обединяване”. След като го натиснете, избирате бутона “Запиши”. Системата обедини геометриите на петте БЗС-та, като създаде една обща геометрия.

Избирате новата геометрия, натискате на бутона “Редакция”. Можете да я изрежете например по СЕПП слой. Иденфитицирате слоя, избирате го и натискате бутона за включващо изрязвате. А след това запазвате.