Правителството одобри действията и сроковете за изпълнение на условията за отпускане на субсидии от ЕС през следващия програмен период 2021-2027 г. - включително за селското стопанство.

Прието: Субсидии до 250 eвро не се връщат дори при нарушение

Държавните институции са в състояние да изпълнят по-голямата част от необходимите действия до края на 2020 г. Това е предпоставка за получаване на междинните плащания по програмите, финансирани от фондовете на ЕС, съобщи правителствена пресслужба.

Министрите са одобрили списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на хоризонталните и тематични отключващи условия за следващия програмен период.

„В сравнение с настоящия програмен период броят на условията е намален до 19, като тяхното изпълнение и прилагане ще се наблюдава през целия период“, уточни пресслужбата на Министерския съвет.

Оттам обясниха, че с въвеждането на хоризонталните и тематични отключващи условия за периода 2021-2027 г. на ниво ЕС се цели осигуряване на необходимите предпоставки за ефективното използване на средствата от фондовете на ЕС. 

На национално ниво тези условия може да бъдат двигател за реформи в политиките в страната и за повишаване на тяхната ефективност.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg