Искате здрави растения, опазване на почвения потенциал и възможност за кандидатстване по екосхемите?

Органо-минералните торове са вашето най-добро решение! Те са включени в обхвата на понятието „органични подобрители“. По този начин се оптимизират условията за получаване на подпомагане по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, като се разширява обхватът на приложимите органични подобрители, които могат да се използват за целите на екосхемата. 

Специално разработена за българския пазар формулация Duofertil Eurocereal 34 е ефективно решение на Тимак Агро България за максимално обезпечаване с хранителни вещества на зърнено-житни, фуражни култури, рапица и други. Регистрираният органо-минерален тор съдържа активни органични съставки за оптимално хранене и развитие на културите.

Какви са предимствата на органо-минералния тор на Тимак Агро за хранене на растенията?

  • Изцяло защитен и 100 % усвоим продукт в кисело, неутрално и алкално рН на почвата;
  • 100% защитени от отмиване и блокиране в почвата хранителни елементи;
  • Ефективно хранене без загуби за постигане на високи качествени резултати;
  • Решение за ВИСОКИ ДОБИВИ И ЗДРАВИ ПОЧВИ!

Утвърдената NP формулация е обогатена със сяра и микроелементи: 

  • Патентованият комплекс MPPA DUO® предпазва хранителните елементи от загуби в почвата и осигурява достатъчно количество фосфор през цялата вегетация (при оптимални торови норми).
  • Добавеният във формулацията бор (B) играе важна роля в метаболизма на растенията още през есента.

Как да изберете най-подходящия органичен подобрител на почвата?

Duofertil Eurocereal 34 се препоръчва за основно подхранване на есенни култури (пшеница, ечемик, рапица), но може да се приложи и за осигуряване на бърз старт и оптимално вкореняване на всички култури, без загуба на вложена торова норма за високи и качествени добиви: 

  • Стимулира вкореняването и подпомага бързото развитие на културите през есента (за оптимално презимуване - ключов фактор за високи добиви);
  • Предпазва хранителните елементи, включени в тора, от загуби в почвата, без значение от киселинността (pH) на почвата (за оптимално хранене на културите и висока рентабилност на вложението);
  • Подпомага усвояването на хранителни вещества, блокирани в почвата, като по този начин допълва храненето на растенията, без да е нужно увеличаване на инвестицията в торове.

Продуктът е част от листата на Тимак Агро България, насочена към общата им грижа за почвата и за запазване и възстановяване на почвения потенциал. Duofertil Eurocereal 34 отговаря на изискванията на Екосхема 3, като покрива минимум 10% от потребността на културата от азот, внесена с органо-минерален продукт.


Тимак Агро България - Винаги с мисъл за природата и нашето бъдеще!