От 4 безплатни услуги могат да се възползват земеделските стопани от Европейския цифров информационен хъб Агрохъб.БГ, реализиран чрез проекта AgroDigiRise, стана ясно от Яна Георгиева, мениджър Развитие на партньорска мрежа по време на форум в Аграрен университет - Пловдив. Това са Информиране и партньорства, Тестване преди инвестиране, Обучения и дигитални умения и Финанси и бизнес развитие. 

В услуга на стопаните е консорциум от 14 организации - браншови, научни, технологични и обучителни, чиято основна цел е да допринесат за дигитализацията в земеделието, допълни тя.  

Чрез услугата Информиране и партньорства се създава среда за взаимно обучение, обмен на опит и знания посредством различни събития - информационни срещи, изложения, семинари, демодни, работилници, уъркшопи. 

“Целта е по време на тези събития всички земеделски производители и малки и средни предприятия, да имат място, където да се съберат, да обсъдят предизвикателствата, да обменят опит, да се докоснат до дигиталните технологии и да обменят контакти.”, уточни още Яна Георгиева. 

Резултатите вече са налице. Факт е Националният демоцентър в ИЗК “Марица”, първото демостопанство на Опора Заден в село Цалапица, както и множество демоточки в страната в различни стопанства в оранжерии и на открито, както и в научни институти. 


“Най-ценното на проекта AgroDigiRise е, че  изграждаме инфраструктура в България за услугата Тестване преди инвестиране. Идеята е в цялата страна да имаме демоточки, разположени във ферми с различно географско местоположение и размер, с различни култури, почва и специфики на климата, като по този начин земеделските производители имат достъп до една много богата мрежа от демоточки, където могат да видят технологиите в действие”, представи Георгиева. 

Демоточките представяме обединено технологично решение, включваща  автоматизирана система за прецизно напояване и климат контрол на технологичната компания Ондо, дистанционно наблюдение и модел за болести по лозата на Бивайн, както и мониторинг чрез сателитни изображения и метеорологични данни на технологичната компания Технологика. Те всички обединяват своите усилия, за да създадат единна платформа за прецизно земеделие, до която имат достъп всички фермери. 


За година и половина резултатите, които сме постигнали за работата си в Националния демоцентър в ИЗК “Марица” са впечатляващи - имаме 15% увеличение на добива, 7% увеличение на средното тегло на плода и 9% увеличение на броя на плодове на растението за 3 различни сорта домати. Тези резултати продължават да се развиват и показват, че самите технологии работят”, категорична бе Яна Георгиева. 
 


Всеки месец от Агрохъб.БГ се организират различни демонстрационни дни в различни демоточки в страната, на които стопаните могат да видят как работят самите технологии и какво би било приложимо в тяхното стопанство. 

Услугата Обучения и дигитални умения предвижда разработването на индивидуални програми за обучения, съобразени със специфичните нужди на всеки потребител. Предлага се и индивидуална подкрепа и менторство, както и достъп до различно образователни ресурси в сайта на проекта. 


След като определен бенефициент мине по цялата верига, започвайки от посещение на някое наше събитие, посети демомрежата на Агрохъб.БГ и научи малко повече за технологиите и за това как да ги внедри в своето стопанство, мине през определено обучение, но все още има въпроси как да подходи, как да има достъп до финансиране, как да развие бизнесмодел, може да дойде при нас и да получи консултация чрез услугата Финанси и бизнес развитие”, обясни Иван Драганов, Маркетинг мениджър на Агрохъб.БГ.

Задавайки своя казус, земеделският производител бива консултиран от специален пул от експерти, които разработват подходящ план, който бива въведен в стопанството му на практика.