Честотата на хранене на кравите е важен елемент от стратегията за съвременно управление на млечната ферма. Защо? Тъй като влияе на потреблението на фураж, физиологията на храносмилане, здравето на животните, хормоналния фон, производството на мляко, устойчивостта на топлинен стрес и икономията, пише експертът Салах Х. Есмаил в нова статия, публикувана в изданието allaboutfeed.net.

Определиха ставките за обвързано подпомагане за животни за 2019 г.

Специалистът разглежда аспектите на различната честота на хранене на млечните крави.

В хода на експеримент е установено, че увеличаването на честотата на хранене (два пъти) дава на кравите възможност за по-равен достъп до фуража през целия ден в сравнения със ситуацията, при която фуражът се предлага един или два пъти на ден. По този начин се променя и схемата на потребление на храна и се повлиява здравето на животното.

Първо, при често подаване на фураж животните по-малко го сортират

Когато млечните крави сортират фуража, те обикновено подбират по-дребните частици. Тъй като дългите частици са важен източник на целулоза, сортирането повишава риска от това кравите да не получат достатъчно количество целулоза за поддържане на оптималната функция на търбуха.

Когато животните се хранят 5-6 пъти дневно, в търбуха се поддържа стабилно ниво на Ph в пределите от 5,5 до 5,8. При хранене 1-2 пъти на ден, pH-то скокообразно варира от 5,1 до 7.1.

За какво говори това?

При стабилно ниво на pH в търбуха усвояването на хранителните влакна е по-добро поради повишената микробна активност. Високочестотното хранене понижава количеството на амоняк, който се образува в търбуха след преработване на протеините.

Второ, съществуват опасения, че предлагането на фураж един път на ден предразполага към ацидоза на търбуха. И, обратното, постоянното постъпване на хранителни вещества в търбуха през целия ден спомага за правилното му функциониране, което понижава риска от вече споменатия проблем.

Трето, честото хранене води до понижаване на секрецията на инсулин, което на свой ред спомага за производството на месо с по-високо количество мускули и по-малко количество мазнини, тъй като инсулинът е свързан с образуването на каркасните мазнини.

При по-честото предлагане на фураж понижава изработването на хормоните на щитовидната жлеза. По този начин се забавя скоростта на обмяна на веществата и се подобрява използването на енергия за растеж и други продуктивни цели.

Четвърто, увеличаването на честотата на храненията защитава животните от температурния стрес. В горещо време то помага за понижаване на генерирането на топлина за сметка на равномерното поглъщане на хранителни вещества.

Още една полза от по-честото хранене през горещите месеци – поддържа се равномерна ферментация в търбуха.
През зимата, когато животните са изложени на въздействието на ниски температури, ветровито или влажно време, честото хранене удовлетворява удвоените потребности на едрия рогат добитък от калории. Тогава то играе ролята на профилактика срещу заболявания, особено при теленцата.