Продължава поредицата от семинари за земеделски производители, които се организират от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). 
 
 
На 20 април 2018 г. в град Плевен ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) град Плевен, съобщиха от службата за съвети. 
 
На семинара доц. д-р Маргарита Николова - хоноруван преподавател ще запознае гостите с управление на храненето на зеленчукови култури за повишаване ефективността на използваните торове и повишаване ефективността на торенето чрез осигуряване на балансирано хранене на зеленчукови култури.
 
Юри Ташков, началник отдел „Растителна защита“ към  Областна  дирекция по безопасност на храните - град Плевен ще представи на участниците в семинара  добрите растителнозащитни практики.
 
Експертите от териториален областен офис на НССЗ в Плевен ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 на производителите на зеленчукови култури.
Събитието ще се проведе в гр. Плевен, ул. „Васил Левски" № 1, ет. 3, залата на ТОО - Плевен към НССЗ.