Иновационните технологии може да бъдат от полза за справяне с глобални земеделски проблеми като опустиняването на почвата, вредителите и болестите по културите, отсъствието на инфраструктура, пише изданието forbes.com.

Съвременни технологии във винопроизводството

Генното инженерство в съчетание с подобрена сисмета за контрол на паразитите намалява загубите на реколта заради врадители и подобрява качеството на земеделската продукция.

Например бактерията Bacillus thuringiensis може да засили съпротивителните сили спрямо вредните насекоми при памука и други култури.

Страни като Нигерия и Индия вече работят върху създаването на напоителна система, която ще смекчи последствията от сушата, която в последно време се засилва заради климатичните промени.

В Африка също така върви популяризиране на използването на IoT за повишаване на продуктивността и подобряване на скоростта на доставка на земеделска продукция.

Стартъпът Hello Tractor в Кения и Нигелия позволява да се вземе под наем трактор с помощта на приложение на смартфона. Това прави технологиите по-достъпни за фермерите, които не могат да си купят машини.

Мобилните технологии са незаменим инструмент за получаване на ценна информация за обработката на растенията, времето, земеделските стратегии. Та спомагат за увеличаване на реколтата и вземането на адекватни и своевременни финансови решения.

В развитите страни роботи и сензорни технологии активно се съчетават в селското стопанство. В Холандия е планирано да се създаде робот-комбайн, който ще се характеризира с прецизни движения и ще е способен да прибира реколтата от чушки.

Във Великобритания разработват берач на ягоди. Скоростта на събиране на един узрял плод е 2 секунди. За сравнение един човек е способен да събере само 15-20 ягоди за минута.

В животновъдството вече са създадени прототипи на т.нар. трекери за проследяване на животните и мониторинг на почвата.

Вече няколко десетилетия именно технологиите са главна тема в селското стопанство. Пример за това са усъвършенстваните оранжерийни ферми, чието разпространение из цял свят позволява да се използват по-малко природни ресурси за повишаване на продуктивонстта и ефективността на земеделието.

Развитието на технологиите за съхраняване на продукцията на свой ред позволява тя да остава годна за използване по-дълго време. Има и още една полза – намаляват се отпадните продукти, които също са сериозен проблем на съвременно селско стопанство.