Овцете от породата Лакон са едни от най-продуктивните животни в млечно направление. Последните резултати от контрола на млечната продуктивност показват средна млечност от 317,9 литра за 170 дневен период. Сега асоциацията работи за подобряване на генетиката на овцете.

Асоциация за развъждане на Лакон: С маркетингов план за своите фермери

Агри.БГ разговаря с Аро Азам от асоциацията GID Lacaune.

“Асоциацията обединява 200 овцевъди, отглеждащи породата Лакон. Всички животни в млечно направление са специализирани в производството на традиционното ни френско сирене Рокфор”, каза Азам.

По думите й основният профил на фермерите в страната са семейни ферми.

“Традиционно в стопанствата ни работят около 2-3 души, които гледат между 200 и 400 животни. Всички животни са в млечно направление. Млякото и производствения процес се следят стриктно. Това е политика на асоциацията, на производителите и на самите преработватели. Пазарът за фермерите от региона е уреден, единственото, което трябва да направят, е да произвеждат качествена продукция”, категорична е Аро Азам.

Иновации

“Използваме много нови технологии, за да увеличим ефективността и млякото във фермите, както и за да подобрим генетиката. Събираме данни от фермите, които в последствие ни помагат да управляваме по-добре самите стопанства и да даваме адекватни съвети на фермерите. Освен това в нашата асоциация имаме над 60 технолози, ветеринари и експерти, които ходят по фермите, обясняват и помагат за внедряването на новите технологии, които ние създаваме”, добави експертът.


Освен за внедряването на иновации и събирането на данни, технолозите помагат на фермерите и по други въпроси, свързани с хранене, въпроси, свързани с пашата, продуктивност и т.н.

“Новите технологии са навсякъде. Прилагаме ги и при храненето, и при доенето. Правим всичко, за да подобрим показателите и производителността на всяка ферма. Събираме данни за качеството и количеството на млякото от всяко едно животно. Благодарение на това успяхме да намалим броя на животните, като в същото време да увеличим количеството произведено мляко”, каза Азам.

Сега експертите работят за справяне с маститите. 

Тенденции

“Асоциацията отчита намаление в броя на животните, но в същото време увеличаване на количеството мляко. Това е благодарение на тази система за управление. Чрез нея успяхме да увеличим производството на мляко и да го повишим с 5 литра”, обясни експертът.