Земеделски земи в землището на великотърновските села Българско Сливово и Козловец са третирани с животинска тор от свинекомплекс, заразен с Африканска чума по свинете (АЧС). 

Мерките срещу АЧС удрят дребните производители и стопаните на село

Това съобщи земеделският министър Десислава Танева, която отговори на депутатски въпрос относно съхранение и оползотворяване на тор от промишлени свинеферми, засегнати от заразата.

Оказва се, че в три от четирите области, в които има промишлени свинеферми с констатирани огнища, не е извършвано торене на земеделски земи с течна и твърда фракция. Става дума за областите Русе, Силистра и Видин, а периодът е от 1 юли до 1 октомври 2019 г.

Единствено индустриалната ферма във великотърновското село Българско Сливово е изключение. Проверка установява, че с течната торова фракция от водоплътните лагуни на свинекомплекса е третирано от 12 август до 13 септември. От 13 до 29 септември също е използвана торова маса, но от сгради, в които не е констатирано заболяването.

МЗХГ: „С тор от заразена с АЧС ферма са наторени 3 000 дка земеделски земи във Великотърновско с дози от около 5 куб. м на декар. Общото количество е 15 125 куб. м.“

Данните сочат, че собствениците на тези земи, които попадат в 3-километровата зона около огнището, са: дружество с ограничена отговорност, собственик на свинекомплекса и Обслужваща производствено потребителска кооперация от село Българско сливово.

Според данните, цитирани от Десислава Танева, свинефермата в село Българско сливово разполага с две водотплътни лагуни от затворен тип с обща вместимост от 10 000 куб. м и торови канали в сградите за отглеждане с обща вместимост от 22 420 куб. м.