Две нови европейски регламенти ще опростят  регистрацията на вина с  географски указания – от деклариран географски регион, стана ясно от съобщение на Европейската комисия (ЕК). 
 
 
Регистрацията на качествено то ще бъде улеснена, като резултат от опростяването на заявлението, което производителите трябва да внесат.  По досегашния ред те трябва да представят подробности за географския район, за характеристиките на продукта, свързани с географската среда, и да опишат причинно-следственото взаимодействие между двете. 
 
„С новите правила заявителите ще трябва само да опишат причинно-следствената връзка между географския район и характеристиките на виното“, изтъква информацията от ЕК.
 
Регистрацията ще се извършва на национално равнище, а на ниво ЕС ще се разглеждат единствено трансграничните аспекти. Така целият процес по вписването на виното с географски указания ще се съкрати до максимум 6 месеца при положение, че сега може да отнеме няколко години.
 
 
Новите правила предвиждат и възможност за временни изменения в спецификацията на продукта. Това може да се използва в случаите на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки, природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати като възпрепятстващи предприемането на определени производствени стъпки в географския район.
 
Новите правила за виното с географски указания са в съответствие със стремежа към модернизация и опростяването на бъдещата Общата селскостопанска политика (ОСП), които залегнаха и в новите законодателни предложения на ЕК, коментира Комисията.