Ако човек следи тренда на нарастването на броя на биволите, може да отчете едно драстично увеличаване. Това е животно, което се цени както на нашия пазар, така и на международния – и млякото, и месото. 
 
 
Двете развъдни организации работят доста успешно, за да имаме този увеличен брой животни под селекционен контрол. Това каза за Фермер.БГ изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) Георги Йорданов. 
 
„Качествена селекция се прави с много работа и стриктно изпълняване на селекционната програма. Трябва да се прави много прецизна преценка на бъдещите разплодници, които ще дадат поколение за следващата генерация“, каза Йорданов. 
 
Първият есенен преглед на биволски разплодници и събития като него са важни според него, за да се изгражда партньорството между развъдните организации и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция. 
„Целта е по-добро качество на селекционния процес. Приоритет на агенцията е да се съхранят генетичните ресурси“, добави Йорданов.