На редовното заседание на Министерски съвет днес се очаква да бъде взето официално решение за закриването на Националната служба по зърното. 
 
Националната служба по зърното е създадена със Закона за съхранение и търговия със зърно, който е приет през 1998 г. с цел преодоляване съществуващата по това време в страната „зърнената криза” и за предотвратяване на подобни кризи в бъдеще. През този период в България има недостиг на зърно, което се дължи на спекулативна търговия и укриване на зърнени запаси.
 
Сред мотивите на земеделския министър за закриване на Службата по зърното са, че в годините след приемане на закона, и особено след присъединяването на страната към ЕС, производството и предлагането на пазара на зърно в България значително се променят - увеличават се както площите заети със зърнени култури, така и добивите и обема на производството. Освен това въведените и прилагани от службата лицензионни и регистрационни режими все повече се превръщат в пречка за производителите, съхранителите и търговците на зърно. Прилагането на всеобхватен контрол на пазара на зърно затруднява дейността на бизнеса, а въведените от администрацията такси са допълнително финансово бреме за него. 
 
Закриването на НСЗ е част от административната реформа в структурите на МЗХ, предприета от земеделския министър Десислава Танева. Министърът заяви, че реформата „цели областните дирекции по земеделие да провеждат абсолютно всички политики на министерството на регионален принцип“. 
 
При закриването на Националната служба за зърното функциите ѝ ще бъдат прехвърлени към областните служби, а съкращения ще има само на ниво централна администрация.  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!