Нова тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, и отмяна на действащата от 2004 г. ще приеме на редовното си заседание днес Министерският съвет.
 
Според новата тарифа, при определянето на размера на събираните от Агенцията такси за извършваните от нея дейности се включват само преките трудови и материални разходи за извършването на дейностите и услугите и не са калкулират амортизационни разходи и печалба, както и разходи за отстраняване на нередовности и предоставяне на допълнителна информация.
 
Началото на правителственото заседание е от 10 часа, днес – 15 април (сряда).

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!