Правителство прие на днешното си заседание промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. С него се създават основни правила за въвеждането на схемите, изискванията и конкретните национални решения за директните плащания в България за периода 2015-2020 г., които да отговарят на регламентите на Европейската комисия, съобщиха от Правителствената информационна служба.
[news]
 
Със законопроекта се регламентира редът за изготвяне, одобрение и прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В съответствие с изискванията на законодателството на ЕС се урежда създаването на Система за съвети в земеделието, която включва както Националната служба за съвети в земеделието, така и другите лица, които предоставят съвети на земеделските стопани. Промените в закона са насочени към осигуряване на съвети за земеделските стопани, свързани с получаването на подпомагане от фондовете на ЕС и с тяхната земеделска дейност.
 
Създава се общо правно основание министърът на земеделието и храните да издава наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на Общата селскостопанска политика.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!