Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България прие Правителството, съобщиха от Правителствената информационна служба. Програмата е актуализирана за програмния период 2014-2020 г. 
 
Документът е разработен в рамките на съвместен проект на министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните и Програмата на ООН за развитие. Основава се на анализа на състоянието на земните ресурси, причините за тяхната деградация и на социално-икономическите особености в развитието на страната.
 
Националната програма за действие е инструментът, чрез който България изпълнява поетите ангажименти към Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, ратифицирана от страната ни през 2001 г. Изпълнението на одобрените мерки ще подобри екологичното почвено законодателство и ще помогне за преодоляването на конфликтите в политиката за управление на земите.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!