Правителството прие Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Училищно мляко, съобщиха от Правителствената информационна служба. 
 
Схемата има за цел да насърчава консумацията на прясно и кисело мляко и на други млечни продукти, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата и увеличава възможностите за пазарна реализация на тези продукти. В страната ни схемата се прилага от 2009 г. въз основа на законодателството на ЕС. Интересът към схемата обаче до момента е слаб, поради ниското ниво на подпомагане от Европейския фонд за гарантиране в земеделието.
 
Съгласно разпоредбите на европейски регламент, държавите-членки, които участват в схемата за предлагане на мляко в училищата, трябва да изготвят стратегия за нейното прилагане на национално равнище. Във връзка с успешното прилагане в България на разпоредбите на посочения регламент, междуведомствена работна група изготви национална стратегия, в която е предвидено предоставянето на национално съфинансиране по схемата, както е регламентирано в законодателството на ЕС. 
 
Изискванията, свързани с прилагането на схема „Училищно мляко“, налагат издаването на наредба, в която да бъдат уредени условията за нейното прилагане. В проекта на наредба детайлно е разписан редът за прилагане на схемата „Училищно мляко” – процедурата за одобряване на заявителите, допустимите разходи по схемата, процедура за разглеждане на заявления за подпомагане и изплащане на финансовата помощ. 
 
Прилагането на схемата ще увеличи консумацията на мляко и млечни продукти от деца и ще допринесе за формирането на здравословни хранителни навици. Тя ще отговори и на целите на ОСП за подпомагане на доходите на млекопроизводителите, стабилизирането на пазарите и насърчаване на конкурентоспособността на сектор „Мляко”. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!