Министерският съвет прие днес актуализация на държавния бюджет. Въпреки че средствата, заложени за Държавен фонд Земеделие са намалени спрямо предложения по-рано проект на Служебния кабинет, в тях са предвидени средства за националните доплащания за животни. 
 
[news]
От предвижданата актуализация на бюджета става ясно, че по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” се отпускат средства в размер на 70 млн. лв. Тези средства ще бъдат за изплащане на националните доплащания за животни към животновъдите, за държавни помощи за болестта „син език” и за минимална помощ за производителите на плодове и зеленчуци. 
 
По бюджета на Министерството на земеделието и храните недостигът е в размер на 16,4 млн. лв.  Средствата са необходими за разплащане на сключени договори в частта на издръжката на Българската агенция по безопасност на храните – 5,4 млн. лв., Селскостопанската академия – 5 млн. лв., Изпълнителна агенция по горите – 4 млн. лв. и Изпълнителната агенция „Рибарство и аквакултури” – 2 млн. лева. 
 
Одобреният проект на актуализираният бюджет е третото поред предложението на Министерството на финансите за промяна на бюджета за тази година. 
 
 
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!