Правителството предостави допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. в размер на 14,490 млн. лв. за ограничаване и ликвидиране на заболяването заразен нодуларен дерматит, за изплащане на обезщетения на собственици на принудително убити едри преживни животни и за суровини, добити от тях, съобщиха от Правителствената информационна служба.
[news]
Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година.
 
Съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, ще бъдат обезщетени собствениците на убитите животни в констатираните 13 огнища на заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни на територията на областите Хасково, Стара Загора и Пловдив.
 
От това заболяване са засегнати 537 говеда в 13 ферми. С цел овладяване разпространението на заболяването, във всички засегнати обекти е необходимо животните, показали клинични признаци, и контактните с тях, да бъдат умъртвявани по хуманен начин.
 
Епизоотичната ситуация в съседните Турция, Гърция и Република Македония се усложнява и във връзка с бързото разпространение на болестта е създадена организация за повишена епизоотична готовност в областите, граничещи с тези страни. При условие, че не се осигурят допълнителни средства за предприемане на спешни и бързи оперативни действия по ограничаване разпространението и ликвидиране на болестта на нашата територия, то разпространението й в страната би довело до значителни стопански и икономически загуби за българското животновъдство.