Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2016 г., съобщиха от Правителствената информационна служба. 
 
Планирани са средства за финансиране на Програмата за развитие на селските райони, Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“, Програмата за морско дело и рибарство, директните плащания на площ и пазарните мерки.
 
Разчетите са на база прогнозите за изпълнение на програмите и схемите през 2016г.