Пестициди, престояли в складове на бившите ТКЗС-та бяха преопаковани и извозени днес от врачанските села Мраморен и Горно Пещене.

Проучване: Пестициди и антибиотици плават из Европа

„На тях попаднал преди доста време моят предшественик на поста Кирил Попов. За да осигури безопасност, той още тогава ги загробил и дори циментирал”, разказа кметският наместник на Горно Пещене Доля Иванова.

Затова се наложило да се ползва специализирана техника, с която да се отвори своеобразния циментов съркофаг, с който хората от селото били принудени да си осигурят безопасност. Препаратите според жители на селото са престояли повече от четвърт век и сега те са доволни, че са махнати.

„Първо вдигнаха тези от съседното село Мраморен. После дойдоха да натоварят нашите и продължиха към следващо населено място”, обясни още Иванова.

Пестицидите са преопаковани и махнати от територията на населените места по проект, спечелен от местната управа. Това са поредните опасни, излезли от употреба вещества в Северозападна България, които години наред са престояли в стари складови помещения и се смятаха за заплаха, както за природата наоколо, така и за самите жители.