По оперативни данни на земеделското министерство към момента е извършена предсеитбена подготовка на 8 590 197 дка, а дълбока оран – на 3 121 917 дка, при съответно 9 002 887 дка и 3 651 749 дка година по-рано.
 
 
В сравнение със същия период на 2016 г., засетите площи с пшеница, маслодайна рапица, тритикале и ечемик са с между 2,4% и 22,6% по-малко, докато при ръжта се наблюдава ръст от около три пъти и половина.