Търг с тайно наддаване за продажба на животни от породата Източнобалканска свиня организира Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

За продажба са обявени десет подрастващи прасенца – пет мъжки и пет женски. Тяхната начална тръжна цена е 80,00 лв. без ДДС. Отделно се продават и девет свине майки за по 180,00 лв. без ДДС.

Подаването на документите бе в рамките на седмица, като офертите съдържаха заявление, документ за внесен депозит и документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние, запечатан плик с ценово предложение. Депозитът бе в размер на 10% от началната тръжна цена.

Търгът се провежда в административната сграда на ИАСРЖ в София, а резултите се обявяват на 30 юли. Заплащането на предложената цена е до три работни дни от обявяването на спечелилия търга, като 100% от сумата се превежда по банков път или в касата на Централно управление на агенцията. 

Междувременно Африканската чума по свинете (АЧС) удари още един обект във Варненско за отглеждане на рядката българска порода. В момента държавата търси терени за отглеждането й, където да могат да се издигнат ограждения, както и начини за популяризирането й навън. Проучва се също опитът на Унгария, Испания и Португалия за запазване на уникалността на редките породи.