Източникът на инфекцията от чума по  дребните преживни животни областите Ямбол и Бургас все още не е установен, но проучванията продължават. 
 
 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов съобщи това днес по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата Румен Георгиев за приоритетните задачи на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в областта на здравеопазването и хуманното отношение към животните.
 
„Предстои да се направи филогенетичен анализ на причинителя, който ще хвърли по-голяма светлина по въпроса. Налице е неспазване на мерките за биосигурност в животновъдните обекти на страната от страна на собствениците. Политиката на ЕС не предвижда извършване на профилактична ваксинация за особено опасните вирусни заболявания по животните, каквато е чумата по дребните преживни животни“, обясни министър Порожанов.
 
Според него, действията на БАБХ по време на кризата със заразата в Странджа са били незабавни и адекватни, но е имало проблем с това, че стопаните не са спазили изискванията на ветеринарните власти.