До 4 декември 2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приема заявления по de minimis за компенсиране на щетите от сушата през 2020 г. за стопаните от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен, Ямбол.

Сушата попречи на поникването на пшеницата край морето

Бюджетът на помощта е 13,4 млн. лв. Средствата ще бъдат изплатени до 21 декември, обещават от фонда. 

На подпомагане подлежат земеделци, на които засегнатите площи се намират в изброените области, отглеждащи пшеница, царевица за зърно, фуражни култури (люцерна, овес, царевица за силаж).

Стопаните трябва да са с установени площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за 2020 г. при единична ставка в размер на 20 лв./ха за всички култури.

Общият размер на помощта по схемата de minimis, която един земеделски стопанин може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.