Днес, 30 април, изтича срокът, до който Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) приема документи за отпускане на помощ за хуманно отношение към свине и птици. Помощта се отпуска на земеделски производители, поели 5-годишен ангажимент за хуманно отношение към свине или птици.

 

Документи за подпомагане се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица.

 

Срокът за сключване на договорите и изплащане на първия транш от помощта е до 15 май 2014 г. Плащането е на база броя декларирани птици или прасета за угояване. Бюджетът за първия транш по всяка от двете схеми е 20 млн. лева.

 

Хуманното отношение към свинете включва осигуряване на по-голяма площ за всяко от животните във фермата и на изкуствена светлина за 11 часа от денонощието. Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние.

 

Хуманното отношение към птиците включва осигуряване на питейна вода и богата на аминокиселини и растителни протеини храна. Кандидатите по двете схеми трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното. Всички тези допълнителни разходи, възникнали от изискванията за хуманно отношение, се компенсират от ДФ „Земеделие”.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!