Приемът на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) изтича на 5 юли, петък.

До утре се приемат проекти в следните направления: Инвестиции на кандидати, изпълняващи проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, Инвестиции на кандидати, изпълняващи проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, Инвестиции на кандидати в сектор "плодове и зеленчуци”, за култури определени в приложение към издадената заповед за прием, Инвестиции на кандидати земеделски производители и признати организации на земеделски производители, с *изключение на кандидати с проекти за инвестиции насочени към производство, съхранение и продажба на културите от сектор „зърнено-житни“ и „маслодайни“ култури, Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори извън сектор „Мляко“, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Нитратна директива.

До 12 юли ще се приемат проекти по мярка 121 за модернизация на стопанствата на биопроизводители.    Биопроизводителите трябва да имат подадени заявления за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”, подмярка „Биологично земеделие”, а поетият от тях агроекологичен ангажимент не трябва да е прекратяван. С проекти могат да кандидатстват и стопани, които вече притежават сертификат за биологично производство, с изключение на производителите на зърнено-житни, маслодайни и фуражни култури. Отделеният бюджет е 2 200 000 евро.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!