Днес, 15 май (петък) е крайният срок за подаване на заявленията за директни плащания Кампания 2015 без санкции за земеделските стопани. До 9 юни 2015 г. стопаните могат да заявяват площи за подпомагане с 1% санкция за всеки просрочен ден след 15 май 2015 г.
 
Вероятно срокът за подаване на заявления без санкции ще се удължи до 29 май, след като заместник-министър Васил Грудев предложи проектонаредба за промяна на Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерките за директни плащания, която получи подкрепа от браншовите организации. 

Много земеделци все още не са очертали заради проблеми в системата: Очертаването става много бавно, липсва правно основание, качено от Министерството. Системата действително не върви – явно защото постоянно се обновява и се отстраняват грешки. Вчера например, системата не работеше около 5 часа, което е почти един цял изгубен ден, коментирапред Фермер.БГ председателят на НАЗ Румяна Ангелова. 
 
Чрез удължаването на срока ще се предостави повече време за земеделските стопани за запознаване с новостите в политиката и вземането на решение за схемите, по които да кандидатстват. Удължаването е съобразено с графика на проверки във връзка с критериите и условията за подпомагане по схемите за директни плащания и мерките от ПРСР 2014-2020.
 
И все пак на този етап официално решение за удължаване на срока за директните плащания няма. Очаква се Земеделското министерство да излезе с такова в понеделник
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!