Самоосигуряващите се лица, сред които са и земеделските производители и тютюнопроизводителите, имат задължението да подадат 3 вида декларации в НАП до 30 април:
 
* Декларация образец 6 за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година – подава се еднократно;
* Декларация за доходите придобити от самоосигуряващите се лица през 2014 г. ( по чл.50 от ЗДДФЛ);
* Декларация за авансовия данък за доходите получени през първото тримесечие на 2015г. ( по чл.55 от ЗДДФЛ).
 
От приходната агенция припомнят, че декларациите се подават в офисите на НАП, лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, ПИК или по интернет, подписани с електронен подпис. От тази година, най-лесният и достъпен начин за това е чрез персонален идентификационен код (ПИК). 
 
По закон самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд, ако са родени след 01.01.1960 г. По свой избор те могат да внасят осигуровки и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.
 
При започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация в компетентния офис или дирекция на НАП в срок до 7 дни. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година същите не могат да променят избрания и деклариран вид осигуряване.
 
Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации могат да бъдат получени на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна, или на място в офисите на НАП.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!