Днес е крайният срок за подаване на заявления по схемите и мерките за директни плащания, но с 1% санкция за всеки работен ден закъснение. Същото важи и при редактиране на вече подадено заявление. Новите заявления и редактираните такива ще се приемат до днес, 27 юни 2016 година. 
 
Фермер.БГ припомня, че срокът за прием на заявления за Кампания 2016 бе удължен до 31 май. След това земеделците имаха възможността да кандидатстват от 1 юни до 15 юни, като приемът бе с 1% санкция за всеки работен ден закъснение, а редакцията на вече подадени заявления се извършваше без да се налага санкция.