Крайният срок за подаване на заявления по директни плащания за Кампания 2015 изтича на 23 юни 2015 г. (вторник). В този срок земеделските стопани могат да подават заявления с 1% санкция за всеки просрочен ден след 29 май 2015 г.
 
Срокът важи за всички схеми за директни плащания и преходна национална помощ, както и мерките по Програмите за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020), за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане подавано по реда Наредба № 5 от 27 февруари 2009г.
 
Периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни са 80 дни –от 24 юни до 11 септември 2015 г.), а по схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни – от 24 юни до 1 октомври 2015 г.). Кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си към последния ден за подаване на заявления – 23 юни 2015г..
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!