Съдържанието на сухо мляко в прясното, предлагано в търговската мрежа, е всенародна "тайна". Българска национална асоциация „Активни потребители“ хвърля повече светлина върху нея.

Какво ни казахте: Ниските изкупни цени отчайват животновъдите

През ноември 2020 г. за проучването са закупени от големи търговски вериги в София 17 марки прясно мляко. От тях 5 са UHT продукти. Маслеността на млеката варира от 0,1 до 3,7%. От всяка опаковка са отлети в стерилни контейнери 150 мл и изпратени в лабораторията.

Изследва се количеството фурозин в прясното мляко в сравнение с аналогични стойности в индустриална млечна пудра. Повече фурозин в суровото мляко означава по-високи нива на добавено сухо. 

Анализите показват, че в 3 от 17 търговски марки най-вероятно няма добавено сухо мляко. В тях съдържанието на фурозин е минимално.

Други 4 проби вложената млечна пудра е в диапазона 10 – 49%. Най-много са млеката, които съдържат между 50 и 85% млечна пудра – 7 марки. При останалите 3 количеството на сухото мляко е над 85%, т.е. в тях едва ли има прясно мляко.

Според Асоциацията резултатите ясно показват, че производителите масово влагат млечна пудра в прясното мляко. Напълно чисти се оказват само 3 марки. След като мандрите злоупотребяват с най-простия млечен продукт, едва ли може да се вярва в качеството и безопасността на сиренето и кашкавала например.

„Отворен остава въпросът за контрола. Понеже няма официален референтен метод за доказване на млечна пудра в прясното мляко, Агенцията по храните няма как да санкционира подобни практики. В България няма организация, процедури и инструменти, които да се борят с този тип некоректни практики при производството на храни“, твърдят от „Активни потребители“.

По техни думи възможно решение е да се контролира и следи търговията с млечна пудра на едро. Трябва всеки производител на млечни продукти да декларира, че използва млечна пудра, и закупените количества. Този въпрос изисква спешна намеса и промяна в законодателството и процедурите на контролните институции.

За съжаление, в изследването не се споменават имената на марките, което го прави леко безполезно. Читатели коментират, че поне могат да се обявят трите марки, в които липсва сухо мляко. Така постоянният въпрос на потребителите дали се влага сухо мляко в прясното се замества с далеч по-актуалния – кои са марките, които не го правят.