Европейските субсидии, отпускани в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), стимулират най-силно средните по мащаб земеделски стопанства.
 
 
Това е един от изводите в анализ, подготвен от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) към Института за аграрна икономика. Доц. Божидар Иванов, ръководител на Центъра, представи резултатите от изследването по време на Научно-приложен обзорен форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари в София“.
 
Субсидиите подсилват най-много стопанствата, които имат годишно между 8 хил. евро и 250 хил. евро стандартен производствен обем (СПО). СПО представя сумарно годишната продукция от земя и животни, изчислена по средните стойности на продуктивност в конкретната страна.
 
Броят на земеделските стопанства в България е намалял с 60% - от почти 500 хиляди през 2005 г. до около 200 хиляди през 2016 г., като един от факторите за това е членството на страната в ЕС. Увеличаването на плащанията за площ до голяма степен определя броя на стопанствата с по-голям размер.
 
„Конкуренцията се усилва, а за да бъдеш конкурентен, това означава, да си голям. Това могат да постигнат само онези, които притежават съответните мащаби. Промените у нас са главно от намаление на броя на най-малките стопанства, които имат до 2000 евро СПО на година“, коментира доц. Божидар Иванов.
 
 
Естествено, най-малките стопанства имат и най-малко хектари обработвана земя, но именно при тях е най-голям интензитетът на производството. 
 
Изследването разделя българските ферми в 9 групи според размера на СПО и анализира как субсидиите са се отразили върху размера на производството им след 2007 г. Данните показват, че най-голям ефект европейските помощи имат в стопанствата с между 15 хил. евро и 25 хил. евро стандартен производствен обем. При тях 71% от ръста на производството може да бъдат обяснени със субсидиите. При най-малките стопанства този дял е 37%, а при най-големите – 40%.
 
Според доц. Иванов ЕС има силна потребност от феърплей – честна игра. Всяка страна-членка има своите сравнителни предимства и затова би трябвало подкрепата за различните сектори да се решава на национално равнище. В същото време търсенето на честна игра увеличава нуждата от бюрокрация, която да следи какво се случва на европейско равнище.
 
Научно-приложният обзорен форум, организиран от CAPA днес, се проведе с финансовата подкрепа от Фондация „Америка за България“ и Посолството на Кралство Нидерландия в България.
 
Следете темата в https://cap4us.fermer.bg/
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!