Шест напълно изсъхнали полезащитни пояси от ясен, разположени на територията на Държавно ловно стопанство – Балчик, трябва да бъдат премахнати до края на годината. Това съобщи зам.-директорът на институцията инж. Радослав Радев.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Mястото на мъртвите дървета ще бъдe залесенo с нови, дървесни видове, типични за Североизточна България, които са с по-висока устойчивост към промените в климата и условията в региона.

Решението за подмяна на изсъхналите горски съоръжения идва след две години изследвания и наблюдения от страна на учени от Българска академия на науките и лесовъди.

Над 50 представители от научните среди, организации, ловни стопанства, БАН и др. се включиха в обследването на мъртвите дървета. Експертите се запознаха с резултатите от изследванията на екипа на проф. Георги Георгиев, директор на Института за гората. 

Той обясни, че причините за съхненето на ясените са комплексни. Дърветата са нападнати от няколко вида вредители, които унищожават листата и паразитират под кората им, увреждайки проводящата тъкан. През направените от короядите и другите насекоми отвори в дърветата попадат и спори, които допълнително обезсилват ясените, допълни проф. Георгиев.

Има съмнения и за високо вирулентен патоген по този вид, като са изпратени проби в чужбина и се чакат резултатите от генетичните анализи. Промените в климата и най-вече дефицитът на влага правят дърветата все по-уязвими към подобни повреди.

Бързото възстановяване на полезащитните пояси е важно за запазване на биоразнообразието в Добруджа, съхраняване на почвената влага, защитата на земеделските култури и увеличаване добивите на земеделските производители.

Горските съоръжения намаляват почвената ерозия и опазват повърхностния хумусен слой. Основните ивици са разположени на около 500 м един от друг, а второстепенните – на около 1000 м. Разположението им е съобразено както със зимните ветрове, нахлуващи от север, североизток и северозапад, така и с летните опасни суховеи, които навлизат от югоизток.

Общата дължина на поясите в Добруджа възлиза на 5000 км, а площта им е над 78 000 дка. Те обхващат 3,5 млн. дка обработваеми земи и спомагат за увеличение на добивите от тях с 15 до 30 %.