Третирането с продукти за растителна защита трябва да става с ясното съзнание кога и защо се прави, с каква доза и какво се цели. 

Тревога: Опасност за пшеницата в Добруджа?

Около това становище се обединиха учени от Добруджанския земеделски институт по време на среща със земеделски стопани от Добричка област по повод състоянието на пшеницата от новата реколта.

„За 1–2 години ще се натрупат толкова инфекции, че ще бъдат нужни поне 30 години, за да се справим”, прогнозира проф. Илия Илиев, който през последния месец ежедневно следи какво се случва на полетата с пшеница.

При последното обхождане заедно с експерти от Областна дирекция „Земеделие” ученият установява посеви с 90% зараза от кафява ръжда. Към тези тревожни констатации трябва да се добавят и нападенията от житни мухи, които също будят притеснения, алармира още проф. Илиев. 

Необходимо е да се помисли не за индивидуално справяне с проблемите, а за комплексно поведение.

„Трябва да разберем, че не е от значение как отделният фермер ще напръска, а как целият район, цяла Добруджа, ще се справи с неприятелите и заразата”, изтъкна специалистът и допълни, че единичното пръскане не е решение, тъй като заразите и неприятелите ще останат в съседните полета.

Като основен източник на проблема ученият посочва полетата с междинни култури. В тях вече са отгледани 3 поколения мухи и затова нападението е толкова сериозно. 

До месец декември обаче тези полета не могат да се „пипат”. Затова, за да има ефект, проф. Илиев съветва земеделците да предприемат следното – оран в първите разрешени за зелените площи дни и след това третиране с инсектицид в рамките на 5 дни. 

Голям проблем по пшеницата е ръждата, която се наблюдава през последните години и „изяжда” все повече от добивите. 

През лятото на 2018 г. в 50% от посевите с жито в Добричка област беше констатирана кафява ръжда. През есента при току-що поникналите растения – също. В момента болестта е на ръба – на прага на икономическа вредност, сочат данни на отдел „Растителна защита” към Областната дирекция.

Доколко адекватно и навреме земеделските стопани третират с фунгициди – това беше един от проблемите, на които акцентираха още специалистите от Института. 

Според фитопатолога проф. Иван Киряков продуктите за опазване от болести при пшеницата не се внасят в нужния момент. Фермерите познават много добре признаците на кафява ръжда, която се появява при влажна есен, мека и топла зима, продължителни превалявания, и може сериозно да редуцира добивите. 

„За да се справят навреме с болестта, от стопаните се изисква поне консултация със специалисти, а това не се прави“, допълни още проф. Киряков.

По думите му българската селекция е устойчива на кафява ръжда. През последните години обаче масово по полетата у нас се сеят пшеници от Франция, Германия, Италия, Сърбия и др.