За 2020 г. брутната добавена стойност от отрасъл селско, горско и рибно стопанство е над 4 млрд. лв.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

По предварителни данни през първите шест месеца на 2021 г. нетният износ на аграрни стоки от страната възлиза на 636,4 млн. евро, което е с 31,8% повече спрямо същия период от миналата година. Надявам се този темп на растеж да се запази и в следващите месеци, за да отбележим плавно излизане от постепидемичните икономически процеси. 
Това каза зам.-министърът на земеделието Георги Събев по време на VIII -та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, която се организира от Института по аграрна икономика - ССА. 

По думите на Събев стабилното развитие на аграрния отрасъл е свързано с преодоляването на редица вече глобални предизвикателства като климатичните промени, намаляване на разхищението на храни, както и Зелената сделка. 

“За справянето с тях е необходима правилната симбиоза между науката, държавата, неправителствения сектор и бизнеса. 
Диалогът между всички нас е в основата на успешното решение и усилията, които полагаме в тази посока са намерили правилния подход. 
Сигурен съм, че в следващите години предстои ръст на инвестициите в сектора”, посочи Събев.

Според него затова е много важно българските производители на селскостопанска продукция и храни да продължат да подобряват своята конкурентоспособност, използвайки възможностите от мерките на ПРСР и Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход за селското стопанство от Плана за възстановяване и устойчивост. 

Конференцията обръща внимание на земеделието и стоковите пазари и съответните макроикономически измерения, които се наблюдават и в глобален план. Също така участниците обсъждат земеделските политики в прехода към зелена икономика, пазарът на храни и въздействието на Covid-19, бъдещето пред различните типове селски райони, иновациите, кръговата и биоикономиката.