През изминалата седмица, през пристанище Варна не са преминавали товари с пшеница, ечемик и рапица за износ. Общо за периода от началото на пазарната 2017-2018 година до момента, износът на пшеница през порта нараства с 25,9% на годишна база, до 996,7 хил. тона, а този на ечемик – над четиринадесет пъти, до 86,7 хил. тона. Същевременно, експортираното количество рапица намалява с 26,5%.

Как се търгуват зърнените и маслодайни култури

По оперативни данни на земеделското министерство през пристанище Бургас  до момента са изнесени 6 хил. тона пшеница, докато експорт на ечемик и рапица все още не е реализиран.

През периода 25.09.2017 г. - 01.10.2017 г. през пристанище Варна са изнесени 92,4 хил. тона царевица, докато експорт на слънчоглед не е реализиран. За периода от началото на пазарната 2016-2017 година до 01.10.2016 г. износът на слънчоглед и царевица през порта нараства на годишна база, съответно с 58,1% и над 3 пъти.

От началото на пазарната 2017/18 година не е отчетен износ на царевица и слънчоглед от пристанище Бургас.

Вносът на зърнени и маслодайни култури е традиционно ограничен, като от 01.07.2017 г. до 01.10.2017 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.