До момента износът на пшеница нараства с 10,6% на годишна база, до 1 394,4 хил. тона, а този на рапица – над три пъти, до 216,5 хил. тона, въпреки това, че през последната седмица през пристанище Варна не е реализиран експорт на културите. Това става ясно от Оперативният анализ за основните земеделски култури, изготвен от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).
 
 
Противно на положителните резултати при пшеница и рапица, от друга страна експортът на ечемик през порта е с 88,3% под отчетения за същия период на миналата маркетингова година.
 
 
През изминалата седмица през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, са преминали 2,1 хил. тона пшеница и 3,6 хил. тона ечемик за износ. А общо от началото на настоящата пазарна година до момента, през порта са изнесени 17,1 хил. тона пшеница и 3,6 хил. тона ечемик, а експорт на рапица все още не е реализиран
 
 
През последната седмица на Пристанище Варна се наблюдава активизиране на износа на слънчоглед, като са експортирани 30,5 хил. тона, докато товари с царевица не са преминавали. 
 
 
Общо за периода 1 септември 2016 г. – 29 януари 2017 г., износът на царевица и слънчоглед през пристанището изостава съответно с 39,9% и 20,6% спрямо миналогодишния. При „Пристанище Бургас“ ЕАД пък от началото на 2016/17 пазарна година не е отчетен износ на царевица и слънчоглед.
 
Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 1 юли 2016 г. до 29 януари 2017 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.