Доставките на български ечемик за чуждестранни клиенти надхвърлиха повече от шест пъти миналогодишните, стана ясно от Оперативния анализ за основните земеделски култури, публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
В количествено изражение износът на ечемик се е увеличил от 13 916 тона на 88 684 тона в периода от 1 юли до 4 февруари на последните две пазарни години. В същото време за рапицата  се отчита спад на износа с 38.3% - от 216 457 тона на 133 597 тона.
 
През последната седмица през Пристанище Варна не са преминавали товари с пшеница, ечемик и рапица за износ, отбелязва анализът на МЗХГ. Портът формира около 50% от общия износ на пшеница и царевица и около 30% от този на ечемик, слънчоглед и рапица.
 
 
 
Общо за периода от началото на пазарната 2017/2018 г. до момента през пристанището са изнесени 1,5 млн. тона пшеница - със 7.1% повече на годишна база.
 
По данни на „Пристанище Бургас“, което е оператор на терминал Бургас – Изток 1, от началото на сезона до момента в порта са натоварени 19.7 хил. тона пшеница за износ - с близо 15% повече спрямо същия период на предходната година. Експорт на ечемик и рапица през терминала все още не е регистриран.
 
 
 
Средно за страната изкупните цени на ечемика се понижават с 1.6% - от 256 лв./тон на 252 лв./тон без ДДС на годишна база към 1 февруари 2018 г.
 
 
По-голямо намаление е отчетено при хлебната пшеница – с 4.1%, от 292 лв./тон на 280 лв./тон. Единствено фуражната пшеница се изкупува на по-висока цена спрямо миналата година. Увеличението е с 1,1% - от 266 лв./тон на 269 лв./тон.
 
Средните изкупни цени на хлебната пшеница, ечемика и царевицата към 31 януари тази година остават без промяна спрямо предишната седмица, докато при тези на фуражната пшеница и слънчогледа се наблюдава незначително понижение – с по 0,4%.
 
През последните две седмици не е регистрирана изкупна цена на рапица.