Износът на българска царевица бележи значително изоставане през настоящата пазарна 2015/2016 г. От началото на сезона до момента се наблюдава значително изоставане на експорта (с 67% по-малко реализирани извън страната количества през основния пункт – пристанище Варна) на царевица спрямо съответния период на миналата година.  
 
По-бавният темп на износ от началото на настоящата маркетингова година може да се обясни с изчакване от страна на българските търговци за евентуално покачване на цените на международните пазари, предвид прогнозите за намаление на производството в световен мащаб, и особено в ЕС. За момента обаче няма индикации за съществено нарастване на цените на царевицата на международните пазари, тъй като световното предлагане остава високо, а същевременно се очаква и увеличено глобално производство на конкурентна култура като пшеницата.   
 
Предвид сравнително високите наличности в страната, по-атрактивните цени на международните пазари спрямо вътрешните и прогнозираното чувствително намаление на производството в ЕС и Украйна, през следващите месеци се очаква износът на царевица да се активизира и до края на 2015/16 пазарна година да достигне около 1,5 млн. тона.   
 
Основен пазар на българската царевица са страните от ЕС, формиращи около 75% от износа за сезон 2014/15 с общо 1 597 хил. тона. Най-значителни са изпращанията за Румъния (496,7 хил. тона), Испания (291,4 хил. тона) и Гърция (230,4 хил. тона). Износът за трети страни е в размер на 527,7 хил. тона – с около 3% под нивото от предходната година. Основни дестинации извън ЕС са Китай (284,3 хил. тона) и Нова Зеландия (76,1 хил. тона), като износът за двете страни нараства за сметка на намаление на този за традиционни пазари като Турция, Египет и Либия.