Какви са възможностите за износ на български зеленчуци за Беларус? Запознайте се с пазарната ситуация през последните години,  какви са ценовите стойности за вносните зеленчуци, както и тарифните кодове, които могат да ви ориентират за необходимите документи и прилаганите регулации при износ.
 
През 2015 г. потреблението на зеленчуци на глава от населението възлиза на 145 кг, а на плодовете до 79 кг. Страната произвежда голяма част от зеленчуците, нужни, за да задоволи своето потребление, но остава основен вносител на домати и по-малко на краставици.
 
Производство
Производството на зеленчуци в Беларус през последните години бележи постепенно увеличение. През 2016г. на 148 858 ха са отглеждани зеленчукови култури, а ежегодно земеделските организации и отделните ферми в страната произвеждат повече от 560 000 тона зеленчуци. 
 
От това производство, около 115 000 тона е произведено в оранжерии.  В страната има 21 големи оранжерийни комплекси с обща площ от зимни оранжерии на близо 250 хектара. През последните 10 години са пуснати в експлоатация 110,5 хектара енергоспестяващи оранжерии. Основният асортимент на отглежданите култури в т.нар. зимни оранжерии са: краставици, домати, патладжани, капители, салати, рукола, босилек, целина, копър, магданоз, киселец и други зелени култури, сочат данни на българското ресорно ведомство.
 
Потребление
Според отдела за потребителски пазар на хранителни продукти на Министерството на търговията, потреблението на пресни плодове и зеленчуци в Беларус нараства през последните години. През 2015 г. потреблението на зеленчуци на глава от населението възлиза на 145 кг, а на плодовете до 79 кг.
 
Външна търговия
Въпреки тенденцията за увеличаване на вътрешното производство на всички зеленчуци в Беларус, страната е сравнително голям нетен вносител на домати основно и по - малко на краставици.
 
Внос на домати в Беларус, 2016 г. 

 

 

Стойност на вноса

Хиляди USD

Търговски баланс

Хиляди USD

Внесено количество

тона

Средна вносна цена долара/тон

Общо

218 458

-152 100

187 216

1 167

Турция

110 152

-110 136

82 812

1 330

Полша

28 845

-28 845

27 726

1 040

Украйна

22 122

-22 122

29 667

746

Испания

8 648

-8 648

6 044

1 431

Мароко

7 036

-7 036

5 497

1 280

Холандия

5 962

-5 962

4 928

1 210

Гвинея

4 843

-4 843

4 000

1 211

Източник ITC

 
Средната вносна fob цена на доматите за 2016 г. е 1 167 долара/тон, като почти половината от внесените домати в страната са с произход от Турция – 82 812 тона.
 
През годините, тенденцията е за увеличение на внесените количества на домати. От 2012 г. до 2016 г., обемът на вноса е нараснал почти четири пъти, достигайки 187 216 тона.
 
Вносът на краставици също бележи тенденция на увеличение през последните пет години и достига до 9 319 тона през 2016 г.
Както и при доматите, така и при краставиците основната импортна дестинация е Турция – почти 6 000 тона през 2016 г.
 
Внос на краставици в Беларус, 2016г. тона
 
 

Тарифен режи за износ на домати и краставици в Беларус

 

Краставици

0707

Краставици и корнишони, пресни или охладени:

 

0707.00.05

- Краставици:

 

0707.00.05

- - От 1 Януари до 28/29 Февруари

10%,  но не по-малко от 0.053 EUR/ kg 

0707.00.05

- - От 1 Март до 30 Април

15%,  но не по-малко от 0.08 EUR/ kg 

0707.00.05

- - От 1 Май до 15 Май

15%,  но не по-малко от 0.08 EUR/ kg 

0707.00.05

- - От 16 Май до 30 Септември

15%,  но не по-малко от 0.08 EUR/ kg 

0707.00.05

- - От 1 Октомври до 31 Октомври

15%,  но не по-малко от 0.08 EUR/ kg 

0707.00.05

- - От 1 Ноември до 10 Ноември

10%,  но не по-малко от 0.053 EUR/ kg 

0707.00.05

- - От 11 Ноември до 31 Декември

10%,  но не по-малко от 0.053 EUR/ kg 

0707.00.90

- Корнишони

15%,  но не по-малко от 0.12 EUR/ kg 

 

 

Домати

0702

Домати, пресни или охладени:

 

0702.00.00

- От 1 януари до 31 март

10%, но не по-малко от 0.053 EUR/ kg 

0702.00.00

- От 1 април до 30 април

15%, но не по-малко от 0.08 EUR/ kg 

0702.00.00

- От 1 май до 14 май

15%, но не по-малко от 0.08 EUR/ kg 

0702.00.00

- От 15 май до 31 май

15%, но не по-малко от 0.08 EUR/ kg 

0702.00.00

- От 1 юни до 30 септември

15%, но не по-малко от 0.08 EUR/ kg 

0702.00.00

- От 1 октомври до 31 октомври

10%, но не по-малко от 0.053 EUR/ kg 

0702.00.00

- От 1 ноември до 20 декември

10%, но не по-малко от 0.053 EUR/ kg 

0702.00.00

- От 21 декември до 31 декември

10%, но не по-малко от 0.053 EUR/ kg