Първите товари със слънчоглед от новата реколта минаха през Варненското пристанище. Количеството е 16,9 хил. тона, се посочва в последните оперативни данни на Министерството на земеделието.

Време е за ренти!

При царевицата за последната седмица са изнесени 4,4 хил. тона, като от началото на настоящата пазарна година до момента количеството е 181 205 тона. Така общият износ през порта на Варна изостава със 7% на годишна база. 

Износът на пшеница също изостава, но с доста по-драстични показатели. От началото на текущия пазарен сезон до 18 октомври сме продали за навън общо 356,3 хил. тона, което е с 61,5% по-малко на годишна база. 

За сметка на това експортът на ечемик през порта е със 77,8% повече спрямо година по-рано, а товари с рапица от новата реколта все още не са преминавали.

По отношение на есенната кампания сеитбата продължава да се движи с по-бавни темпове. Изоставането на засетите площи се наблюдава при всички есенници, като е най-осезаемо при тритикалето (-58,6%), следвано от пшеница (-56,7%) и ръж (-54,8%).

Междувременно все още тече жътвата на царевица от Реколта 2020, която е прибрана на близо 91%. При среден добив от 486 кг/дка са реколтирани общо малко над 2,5 млн. тона, което е с -14,9% по-малко от миналата година по това време.

Слънчогледът е по хамбарите на 99,2% при среден добив от 203 кг/дка. Ожънатото количество от общо над 1,6 млн. тона е с -4,7% по-малко спрямо година по-рано заради продължителното засушаване, констатират експертите от агроминистерството.