Износът на вино в световен план е на стойност 32,4 млрд. долара през 2016 г. Спрямо 2012 г. това се забелязва лек спад от 2,6%. Сравнено с 2015 г. обаче търговията с износ на вино бележи ръст от 1,7%, съобщава worldstopexports.com.

Изнесохме краставици за близо 10 млн. долара


Най-голям дял в износната търговия с древната напитка имат европейските страни. Техният принос се оценява на 22,5 млрд. долара, което се равнява на 69,5%.

Океанските страни, водени от Австралия и Нова Зеландия, заемат дял от 8,8%. Следват ги Латинска Америка и Карибският регион – износителите на вино там разполагат с 8,3% от световната износна търговия с вино.

6,1% е делът на доставчиците от Азия. След тях са Северна Америка и Африка, съответно с 5,1% и 2,1%.