Цените на свинското месо в България са паднали драстично през март тази година до 3043 лв./т. Намалението е изненадващо на фона на високите борсови цени, които се задържат над очакваните за 2018 г., стана ясно от анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA), публикуван в месечния бюлетин на изследователите.
 
 
Ситуацията прилича на тази през 2016 г., когато за първите 3-4 месеца цените у нас се задържаха ниски на фона на поскъпване на свинското месо в ЕС. През миналата година в кланиците в страната са произведени около 71.3 хил. т свинско месо. „Очаква се това равнище да се запази и през 2018 г., което представлява около 40% повече, отколкото е било производството за периода 2010-2015 г.
 
„През март цената на едро на говеждото и телешкото месо се увеличи съществено, достигайки ръст от около 9% спрямо ценовото равнище от предходния месец“, отбелязват анализаторите. Прогнозата на САРА е средната цена на едро на говеждото месо да достигне през тази година 4400-4500 лв./т. Цената на дребно вероятно ще се повиши до 12.50 лв./кг.
 
Процентът на самозадоволяване с говеждо и телешко месо в страната през 2018 г. се очаква да бъде в рамките на 58%. За сравнение при свинското месо самозадоволяването е около 36%, а при пилешкото - около 66%. 
 
„Сравнително високият процент на самозадоволяване при говеждото месо се дължи на произведеното и консумирано говеждо и телешко месо, идващо директно от стопанствата“, коментират авторите на изследването. При основните меса – свинско и пилешко, се наблюдава по-бърз темп на увеличение на вноса, отколкото на вътрешното производство.
 
 
През последните десет години самозадоволяването в сектора намалява. В началото на членството на България в ЕС при пилешкото месо то е било 91%, а при свинското – 58%.
 
От гледна точка на цените, при пилешкото месо се наблюдава слабо поскъпване – с 3% на месечна база. Очакванията са за понижение до 2850-2900 лв./т кланично тегло във връзка с прогнозираното нарастване на производството. Цените на пилешкото месо от началото на годината са на най-високите си нива от 2013 г. насам.
 
Прогнозира се световният износ на пилешкото месо да се увеличи с 2%, заради растящото търсене - най-вече в държави като Япония, Куба, Ангола и Ирак. Очакванията са производството в ЕС да се повиши слабо до 12 млн. т, предназначено за задоволяване основно на потребителското търсене в държавите членки.
 
Чуждестранни експерти прогнозират поевтиняване и на свинското месо. На проведеното през април съвещание на Работната група по свиневъдство към ЕК се очерта единодушно мнение, че цените на свинско месо ще се понижават през следващите месеци в ЕС в диапазона 5-15% - най-вече заради спада на цените в Китай.
 
 
Според актуализираната прогноза на Министерството на земеделието на САЩ (USDA), през тази година се очаква увеличение на световния износ при всички видове месо. Експортът на свинско месо в глобален план се прогнозира да нарасне с 1%. Повишението на вносните мита в Китай за свинско месо от САЩ ще стимулира импорта от ЕС, но ефектът не се очаква да бъде голям.
 
По данни на Bloomberg през 2018 г. консумацията на червено и бяло месо в САЩ ще достигне най-високите си нива за цялата история, достигайки 100 кг на човек.